Szukaj na tym blogu

sobota, 6 maja 2017

Kalkulator opłat 2017

Poniżej odnośnik do kalkulatora obliczenia opłat za działkę w 2017 roku.(nie dotyczy zużycia energii) Kalkulator opłat.

Wyłączenie Energi 15-17 maja.

Informujemy iż z powodu konserwacji w głównej rozdzielni energii elektrycznej ogrodu wystąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej w terminie 15  do 17 maja.(poniedziałek,wtorek,środa).

niedziela, 9 kwietnia 2017

Rozpoczęliśmy nowy sezon działkowy...

Niestety pomimo częstych apeli Zarządu ROD jak co roku sytuacja dotycząca kultury wyrzucania śmieci się powtarza.


Odpady z działki :gałęzie, skoszona trawa, części altanek, meble ogrodowe, sprzęt AGD i RTV, są podrzucane do pojemników na śmieci. Za naruszenie przepisów dotyczących zanieczyszczania miejsc publicznych strażnicy miejscy mogą ukarać mandatem karnym w wysokości do 500 zł.Ponadto  przypominamy, że na terenie Gminy Gdańsk ustanowiona jest selektywna zbiórka odpadów, także zielonych, dlatego spalanie ich jest zabronione i zagrożone mandatem karnym z art. 191 ustawy o odpadach w wysokości do 500 zł. Odpady te należy składować w workach lub pojemnikach, które następnie należy wywieźć do Zakładu Utylizacji Odpadów w Szadółkach. Na działce we własnym zakresie należy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów zielonych poprzez zastosowanie kompostownika.


poniedziałek, 27 marca 2017

Uruchomienie wody 8 kwietnia (sobota).W dniu 8 kwietnia (sobota) nastąpi uuchomienie wody na terenie ogrodu.
Prosimy Działkowców o zabezpieczenie instalacji wodnej na terenie swojej działki i altan.

sobota, 25 marca 2017

Po walnym zebraniu sprawozdawczym

W pierwszym terminie spotkania frekwencja wyniosła 7% w drugim na godzinę 11:30 11% z 560 Działkowców Naszego Ogrodu.
Oprócz zadań w planie pracy zarządu na 2017 rok w wolnej dyskusji poruszane były również m.in. tematy możliwości usunięcia zbyt wysokich drzew,zanieczyszczenie rowów melioracyjnych na terenie ROD,skutków "gdańskiej powodzi",wywóz odpadów,stan alejek.